Zednické práce

OBKLADY A DLAŽBY

Keramické obklady a dlažby jsou jedním z nejčastějších stavebních materiálů se kterým se v exteriéru pracuje. Obklady fasád, balkónu, chodníků a okolí venkovních bazénů spolu s jeho obložením patří mezi nejčastější realizace.Keramiku můžeme rozdělit do hlavních kategorií podle nasákavosti, mrazuvzdornosti a odolnosti proti opotřebení a v neposlední řadě i podle protiskluznosti. Keramika je materiálem, který si své estetické a funkční vlastnosti podrží po generace. Proto je vhodná do většiny prostor v bytě.

VYZDÍVKY, NADEZDÍVKY, VĚNCE

Adaptace půdního prostoru má svá stavebně technická specifika. K zachování potřebného standardu bydlení pomohou nové technologie, Stavební materiály a postupy. Železobetonový ztužující věnec má jednoznačný úkol ztužuje, svazuje, obepíná a přenáší zatížení. Jeho role na stavbě je jen velice ztěžka nahraditelná. Věnec je vytvořen z betonu a vyztužen betonářskou armaturou. Problém železobetonu je ovšem velká prostupnost tepla. Proto je namístě věnec izolovat polystyrénem. Jinak hrozí vznik plísní a kondenzace vodních par.