Zateplování

Obvodový plášť každého domu představuje konstrukčně a funkčně provázaný celek. Z toho důvodu by vlastník měl vždy hledat komplexní řešení které vedou k dlouhodobému zhodnocení domu.
Zateplení je nejvhodnější úpravou obvodového pláště domu protože splňuje několik funkcí důležitých pro životnost domu. Chrání stavební konstrukci, snižuje tepelné ztráty, zlepšuje mikroklima, zlepšuje architektonický vzhled domu a prodlužuje životnost domu.
Zateplování má nesporný přínos v úspoře tepla a to v rozmezí 30 až 50 % proti předešlému období. Omezuje vliv teplotních změn na konstrukci domu, zlepšuje vzhled domu a tím i zvýšením jeho tržní hodnoty. V neposlední řadě je zateplování budov lék proti plísním stěn. Správné zateplení bez tepelných mostů je jedním z důležitých opatření které mohou zabránit tvorbě plísní.