PLOCHÉ STŘECHY

Plochá střecha má dvě základní funkce. První funkcí je vodotěsnost,druhou funkcí je tepelná stabilita objektu. Ploché střechy jsou konstrukcí, kde je hydroizolace vystavena největšímu namáhání. Mezi nejpoužívanější materiály pro ploché střechy patří široký sortiment střešních hydroizolačních fólií a modifikované asfaltové pásy. Živičné polymerové pásy jsou tvořeny modifikovanou asfaltovou směsí na bázi polymerů v kombinaci s různými typy nosných vložek jako je například netkaná polyesterová textilie, skelné vlákno, skelná rohož apod. Modifikátory APP dodávají směsi dobrou ohebnost za chladu, zvýšenou odolnost vůči působení teplotním vlivům a UV záření. Modifikátory SBS zvyšují elasticitu a mimořádnou ohebnost při nízkých teplotách.

TEPELNÁ IZOLACE PLOCHÝCH STŘECH

Množství tepelné izolace má dva významné účely

  • energetický (čím více tepelné izolace tím nižší tepelné ztráty)
  • tepelná stabilitu objektu – letní a zimní. Jiným způsobem řečeno: v letním období se nebude tolik přehřívat a v zimním období nebude rychle vychládat.

Tepelná izolace může být řady druhů od pěnových plastů až po desky z minerálních vláken.